امروز: سه شنبه 2 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

لاگرانژ

لاگرانژ دسته: تاریخ و ادبیات
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1545 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

لاگرانژژوزف لویی لاگرانژ در 25 ژانویه سال 1736 در تورینو ایتالیا متولد شد او که ازبزرگترین ریاضی دانان تمام ادوار تاریخ می باشد هنگام تولد بیش از حد ضعیف وناتوان بود و از 11 فرزند خانواده فقط او زنده مانده بود

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

خرید

فایل بصورت pdf است.

لاگرانژ
ژوزف لویی لاگرانژ در 25 ژانویه سال 1736 در تورینو ایتالیا متولد شد او که از
بزرگترین ریاضی دانان تمام ادوار تاریخ می باشد هنگام تولد بیش از حد ضعیف و
ناتوان بود و از 11 فرزند خانواده فقط او زنده مانده بود. زندگی لاگرانژ را می توان به
سه دوره تقسیم کرد: نخستین دوره شامل سالهایی می شود که در موطنش تورینو
1766 ) دوره دوم دوره ای بود که وی بین سالهای 1766 و – سپری شد( 1736
1787 در فرهنگستان برلین کار می کرد دوره سوم از 1787 تا 1813 که عمر وی به
پایان رسید در پاریس گذشت. دوره اول و دوم از نظر فعالیتهای علمی پر ثمرترین
دوره ها بودند که با کشف حساب تغییرات در 1754 آغاز گردید و با کاربرد آن در
مکانیک در 1756 ادامه یافت در این نخستین دوره وی در باره مکانیک آسمانی نیز
کار کرد دوره اقامت در برلین هم از نظر مکانیک و هم از لحاظ حساب دیفرانسیل
وانتگرال سازنده بود با این حال در آن دوره لاگرانژ در درجه اول در زمینه حل عددی
و جبری معادلات و حتی فراتر از آن در نظریه اعداد، چهره ای برجسته و ممتاز شده
بود. سالهای اقامتش در پاریس را صرف نوشته های آموزشی و تهیه رساله های
بزرگی نمود که استنباطهای ریاضی وی را خلاصه می کردند این رساله هادر هنگامی
که عصر ریاضیات قرن 18 در شرف پایان بود مقدمات عصر ریاضیات قرن 19 را
فراهم کردند و از برخی جهات آن دوره را گشودند. پدر لاگرانژ وی را نامزد آموختن
حقوق نمود اما لاگرانژ به محض آنکه تحصیل فیزیک را زیر نظر بکاریا و تحصیل
٢
هندسه را زیر نظر فیلیپو آنتونیو رولی آغاز کرد به سرعت متوجه تواناییهای خود شد
و بنابراین خویشتن را وقف علوم دقیق تر کرد.

لاگرانژژوزف لویی لاگرانژ در 25 ژانویه سال 1736 در تورینو ایتالیا متولد شد او که ازبزرگترین ریاضی دانان تمام ادوار تاریخ می باشد هنگام تولد بیش از حد ضعیف وناتوان بود و از 11 فرزند خانواده فقط او زنده مانده بود. زندگی لاگرانژ را می توان بهسه دوره تقسیم کرد: نخستین دوره شامل سالهایی می شود که در موطنش تورینو1766 ) دوره دوم دوره ای بود که وی بین سالهای 1766 و – سپری شد( 17361787 در فرهنگستان برلین کار می کرد دوره سوم از 1787 تا 1813 که عمر وی بهپایان رسید در پاریس گذشت. دوره اول و دوم از نظر فعالیتهای علمی پر ثمرتریندوره ها بودند که با کشف حساب تغییرات در 1754 آغاز گردید و با کاربرد آن درمکانیک در 1756 ادامه یافت در این نخستین دوره وی در باره مکانیک آسمانی نیزکار کرد دوره اقامت در برلین هم از نظر مکانیک و هم از لحاظ حساب دیفرانسیلوانتگرال سازنده بود با این حال در آن دوره لاگرانژ در درجه اول در زمینه حل عددیو جبری معادلات و حتی فراتر از آن در نظریه اعداد، چهره ای برجسته و ممتاز شدهبود. سالهای اقامتش در پاریس را صرف نوشته های آموزشی و تهیه رساله هایبزرگی نمود که استنباطهای ریاضی وی را خلاصه می کردند این رساله هادر هنگامیکه عصر ریاضیات قرن 18 در شرف پایان بود مقدمات عصر ریاضیات قرن 19 رافراهم کردند و از برخی جهات آن دوره را گشودند. پدر لاگرانژ وی را نامزد آموختنحقوق نمود اما لاگرانژ به محض آنکه تحصیل فیزیک را زیر نظر بکاریا و تحصیل٢هندسه را زیر نظر فیلیپو آنتونیو رولی آغاز کرد به سرعت متوجه تواناییهای خود شدو بنابراین خویشتن را وقف علوم دقیق تر کرد.

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

خرید

برچسب ها : لاگرانژ , تحقیق , مقاله

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر